Bezovec 2020

Stretnutia astronómov na Bezovci budú v roku 2020 písať už svoje 52. pokračovanie, tohto roku však v nezvyčajnom termíne a na netypickom mieste: 1. - 3. októbra 2020 v Hlohovci. Hlavnou náplňou stretnutia bude prezentácia odbornej činnosti astronomických subjektov na Slovensku.

10. ročník fotosúťaže „Svieťme si na cestu... nie na hviezdy“

Slovenská ústredná hvezdáreň v spolupráci so Slovenským zväzom astronómov-Hvezdáreň v Rimavskej SoboteSlovenskou astronomickou spoločnosťou pri SAV vyhlasuje 9. ročník medzinárodnej fotografickej súťaže so zameraním na problematiku svetelného znečistenia. Cieľom súťaže je osveta v oblasti problematiky svetelného znečistenia a propagácia správneho svietenia. Organizátori chcú aj takto upozorniť na tento vážny environmentálny problém súčasnej civilizácie.

Stránky