Verejné pozorovania trochu inak...

Spolupráca SAS pri SAV s hvezdárňou v Rimavskej Sobote je priam príkladná, vzájomne si vychádzajú v ústrety, spolupracujú pri grantoch. Ak k tomu ešte pripočítame aktivity členov SZA, zvlášť v problematike svetelného znečistenia, môže to byť vzorom aj pre ďalších. Jednou z foriem vzájomnej podpory sú aj verejné pozorovania, niektoré tematicky zamerané. Viac informácií tu.

100. výročie narodenia čestného člena SAS Eugena Titku (29. 7. 1914 – 12. 6. 1995)

Eugen Titka sa astronómii začal venovať v roku 1937, postupne k tejto záľube priviedol aj ďalších spolupracovníkov a priateľov. V rokoch 1951 – 1953 sa zaslúžil o vznik prvého astronomického krúžku v Nitre a v roku 1965 bol jedným zo zakladajúcich členov odbočky Slovenskej astronomickej spoločnosti v Hlohovci. Viac informácií tu.

Zoom Lebron XIV 14

Ján Lačný sa dožíva 90 rokov

Život Jána Lačného veľmi ovplyvnila doba, v ktorej sa narodil a vyrastal. Na svet prišiel 10. júla 1924 v Banskej Štiavnici, kde vychodil základnú školu. Pred jej skončením šiel bývať k starej mame do Tupej. V tej dobe vypukla II. svetová vojna a tak sa vďaka viedenskej arbitráži Ján Lačný stal z večera do rána občanom Maďarska, no jeho otec a mladší brat zostali na Slovensku. Posledný ročník základnej školy teda ukončil už v maďarčine. Nastúpil do učenia v Šahách, kde sa vyučil za strojného zámočníka.  Krátko na to narukoval.

Stránky