Sekcia zákrytov a zatmení

Predseda: Mgr. Stanislav Kaniansky (sky@ planetarium.sk)

Tajomník: Ing. Jaroslav Gerboš

Členovia: Mgr. Peter Zimnikoval, Matej Korec