Sekcia zákrytov a zatmení

Predseda: RNDr. Ján Mäsiar (kyshvezdknm@vuczilina.sk)

Tajomník: Jaroslav Gerboš

Členovia: Mgr. Stanislav Kaniansky, Mgr. Peter Zimnikoval, Matej Korec

Kobe 10 ELite PE