Sekcia ochrany pred svetelným znečistením

Predseda: Ing. Pavol Ďuriš (duris@8mag.net)

Tajomník: RNDr. Peter Begeni

Členovia: RNDr. Pavol Rapavý, Ing. Roman Švihorík, RNDr. Miroslav Znášik, Peter Zbončák

Air Max 95 VaporMax