Sekcia ochrany pred svetelným znečistením

Hviezdy nad Poľanou

Krásnu prírodu nášho Podpoľania si treba chrániť, to učíme už malé deti. Podpoľanie má na rozdiel od iných regiónov na Slovensku aj tú výhodu, že tu v noci ešte vidieť na oblohe hviezdy. Obyvatelia veľkých miest nám toto môžu len závidieť. Dokedy však? Je svetlo v noci vážny ekologický problém? Prečo potrebujeme tmu? Čo je to svetelný smog? Viac.

Stránky