Terminologická komisia

 


Predseda: Mgr. Eva Plávalová PhD. (plavalova@ komplet.sk)
Členovia: RNDr. Štefan Gajdoš, PhD., Mgr. Ľubomír Hambálek, PhD., Doc. RNDr. Vladimír Bahýl CSc., Mgr. Eduard Koči , Mgr. Stanislav Šišulák PhD., PaedDr. Matej Považaj, CSc. – Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra, SAV


Aktuality

Všetky aktuality »