Meteorická expedícia pre mládež „Mníšek 2020“

Pozorovateľské expedície, ktoré organizujú členovia Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV v spolupráci s Centrom voľného času v Košiciach a Prírodovedeckou fakultou Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach majú dlhoročnú tradíciu. Medzi nimi majú obzvlášť významné postavenie každoročné expedície za pozorovaním meteorického roja Perzeidy.

Tradícia meteorických expedícií košických astronómov siaha ďaleko do minulosti, no od roku 2002 je pevne spojená s obecnou chatou dedinky Mníšek nad Hnilcom. Ťažko povedať čo láka už najmenej tretiu generáciu mladých astronómov na toto miesto, kde podmienky sú na dnešnú dobu viac ako sparťanské. Po pešom zdolaní takmer troch kilometrov a 270 výškových metrov účastníkov čaká ubytovanie v skromnej chatke či vlastných stanoch, voda zo studničky, jedlo, na ktorého prípravu si najskôr musia narúbať drevo a kadibudka s výhľadom na les. Elektrická energia je len z batérie nabíjanej solárnym panelom a dátové spojenie je skôr symbolické. Možno je to práve akýsi únik od stresu civilizácie a ponorenie sa do pokoja a krásy okolitej prírody. Možno skvelá atmosféra a spoločnosť ľudí s rovnakou „krvnou skupinou“. No určite je to čarovná nočná obloha, stále len veľmi málo ovplyvnená svetelným znečistením, ktorá láka mnohých účastníkov, aby sa sem každoročne vracali.

Expedície sú určené hlavne pre mladých pozorovateľov nočnej oblohy z radov astronomických krúžkov a klubov Centra voľného času v Košiciach, ako aj študentov odboru Astrofyzika na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Cestu na expedície si však radi nájdu aj mnohí bývalí krúžkari, či študenti, ako aj ďalší nadšenci pre astronomické pozorovania a prírodu. Hlavnou náplňou expedícií je už tradične pozorovanie meteorického roja Perzeidy a astrofotografia. Ak to únava po celonočnom pozorovaní či počasie dovolí, denný program spestrujú vychádzky do prírody alebo odborné prednášky na aktuálne témy astrofyzikálneho výskumu. Voľný čas účastníci radi trávia športovými alebo spoločenskými hrami. Čakanie na astronomickú noc spríjemní táborák, ktorý občas „navštívi“ meteorarský boh Zázel, aby pasoval nových účastníkov a dal im ich expedičné prezývky.

Tohtoročná meteorická expedícia sa konala v dňoch 7. až 19. augusta 2020. Aj keď sa priemerný počet účastníkov pohyboval pod zvládnuteľnou desiatkou, celkovo sa tohto roku expedície zúčastnilo 16 účastníkov. Pozorovacie podmienky boli celkom priaznivé: spočiatku síce v druhej polovici noci rušil svojim svitom Mesiac a na záver expedície sa na pozorovateľov mračila zatiahnutá obloha, ale ostatné noci sa úspešne pozorovalo a fotografovalo. Zázel bol meteorárom tiež celkom naklonený: mimo maxima Perzeíd meteorov síce nebolo veľa, no z času na čas hviezdnu oblohu ozdobili spŕšky jasných meteorov, ktorých početnosť vyvrcholila počas maxima desiatkami jasných Perzeíd.

Tohtoročná meteorická expedícia je síce za nami, no už teraz sa všetci tešíme, že sa v „Mníšku“ stretneme, už po dvadsiaty krát, opäť o rok.

Rudolf Gális a Peter Kaňuk