Čestní členovia SAS

Významné osobnosti vedy, techniky, vysokoškolskí pedagógovia, popularizátori a organizátori amatérskej astronómie

 • RNDr. Jozef Ambruš, CSc., odbočka Bratislava (1924 - 2018)
 • Plk. ing. Ivan Bella, odbočka Bratislava
 • RNDr. Jiří Grygar, CSc., zahraničný spolupracovník
 • Doc. RNDr. Mária Hajduková st., CSc., odbočka Bratislava
 • Mgr. Igor Chromek, odbočka Banská Bystrica
 • dipl. tech. Jozef Koprda, odbočka Hlohovec (1930 - 2015)
 • Mgr. Ladislav Košinár, odbočka Bratislava
 • Ján Lačný, odbočka Banská Bystrica
 • Ing. Alojz Michna, odbočka Hlohovec
 • Doc. RNDr. Pavol Paluš, CSc., odbočka Bratislava
 • RNDr. Eduard Pittich, DrSc. odbočka Bratislava (1940 - 2018)
 • RNDr. Jozef Tremko, CSc., odbočka Tatranská Lomnica
 • RNDr. Ivo Zajonc, CSc., odbočka Hlohovec
 • RNDr. Oľga Zibrínová, CSc., odbočka Banská Bystrica