Sekcia medziplanetárnej hmoty

Predseda: RNDr. Daniel Očenáš (dano.ocenas@ gmail.com)

Tajomník: RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

Člen: RNDr. Miroslav Znášik

5 Sneakers to Celebrate Cinco de Mayo