Výsledky Celoslovenského finálového kola AO za rok 2014

Všetkým blahoželáme k úspechu a prví piati z kategórie SŠ sa už pripravujú na účasť v medzinárodnej olympiáde. Výsledky a