Predchádzajúca www stránka SAS pri SAV

Predchádzajúca www stránka o činnosti Slovenskej astronomickej spoločnosti do roku 2013 je zachovaná na tejto adrese  http://sas.astro.sk/old/ .