Sekcia astronomickej fotografie

Aktuality Sekcie astronomickej fotografie. Viac informácii o sekcii »

Kolofota 2020

Konalo sa tradičné stretnutie milovníkov astrofotografie a tmavej oblohy Kolofota 2020.

Farebná hra vesmíru

Výstavu astronomických fotografií pripravili členovia Sekcie astronomickej fotografie a Sekcie zákrytov a zatmení.