Pedagogická komisia

 


Predseda: doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD. (kornos@ fmph.uniba.sk)
Tajomník: RNDr. Katarína Maštenová (km@ astroportal.sk)
Člen: RNDr. Daniela Rapavá


Aktuality

Všetky aktuality »