Views Navigation

Udalosť Navigácie Zobrazení

Dnes

Moje kométy

Centrum voľného času Domino Popradská 86, Košice

Ďalšie podujatie z cyklu Astronomické štvrtky Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV, ktoré organizuje SAS pri SAV, Centrum voľného času v Košiciach a Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, ktoré sa bude konať hybridne v Centre voľného času v Košiciach 19. mája 2022 od 17:00 hod.

1€