Views Navigation

Udalosť Navigácie Zobrazení

Dnes

Moje kométy

Centrum voľného času Domino Popradská 86, Košice

Ďalšie podujatie z cyklu Astronomické štvrtky Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV, ktoré organizuje SAS pri SAV, Centrum voľného času v Košiciach a Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, ktoré sa bude konať hybridne v Centre voľného času v Košiciach 19. mája 2022 od 17:00 hod.

1€

Variable 2022

Astronomické observatórium na Kolonickom sedle Ladomirov 176, Ladomirov

Astrostáž Variable 2022, ktorá je hlavným podujatím Sekcie premenných hviezd a exoplanét SAS pri SAV a SZA, sa uskutoční v dňoch 25. júla až 3. augusta 2022 v priestoroch a s využitím pozorovacej techniky Astronomického observatória na Kolonickom sedle.

100€

IOAA 2022

Kutaisi, Gruzínsko Kutaisi

Medzinárodná olympiáda z astronómie a astrofyziky v roku 2022