Dôležité termíny

Fáza 1: Proces pomenovania

  1. októbra – 11. decembra 2022

Fáza 2: Národný proces overovania

  1. decembra 2022 – 15. januára 2023

Fáza 3: Hlasovanie a výber pomenovaní

  1. januára  – 16. marca 2023

Verejné vyhlásenie výsledkov

20. marca 2023