Kontakt

doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD
Národný koordinátor pre popularizáciu astronómie IAU

Ústav fyzikálnych vied
Prírodovedecká fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Park Angelinum 9
040 01 Košice

tel: +421 55 234 2241
e-mail: rudolf.galis(zavináč)upjs.sk

 

RNDr. Jaroslav Merc
Zástupca národného koordinátora pre popularizáciu astronómie IAU

Ústav fyzikálnych vied
Prírodovedecká fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Park Angelinum 9
040 01 Košice

tel: +421 55 234 2241
e-mail: jaroslav.merc(zavináč)student.upjs.sk