Vesmírne umenie

Cieľom súťaže pre mládež Vesmírne umenie, ktorú organizuje Európska asociácia pre vzdelávanie v astronómii (EAAE), je povzbudiť žiakov ku kreativite a samostatnej práci, ako aj rozšíriť ich astronomické vedomosti. Umenie je výborným prostriedkom, ako tieto ciele dosiahnuť. 

Súťaž je určená pre žiakov a študentov vo veku 6 až 10 rokov, 11 až 14 rokov a 15 až 18 rokov. Úlohou súťažiacich je vybrať si vesmírny objekt alebo úkaz, vyhľadať ho na oblohe, zistiť o ňom čo možno najviac informácií pomocou kníh, časopisov alebo internetu a potom ho nakresliť, namaľovať alebo odfotografovať (prípadne použiť kombinovanú techniku). Kreativite sa medze nekladú.

V tomto roku súťaž odštartovala 1. januára, termín odovzdania prác bol 31. marca a víťazi v jednotlivých kategóriách boli vyhlásení 22. apríla 2024 pri príležitosti Dňa Zeme. Do súťaže sa v roku 2024 zapojilo 879 žiakov z 25 krajín z celého sveta. Výsledky súťaže a umiestenia víťazov v jednotlivých kategóriách sú zverejnené na stránke EAAE.

Zo slovenských základných a stredných škôl sa zapojili študentky Gymnázia Šrobárova 1 v Košiciach. V kategórii žiakov od 15 do 18 rokov so svojimi umeleckými dielami súťažili: Nina Karabinošová (Symbióza obra a trpaslíka), Zuzana Grácová (Objatie čiernej diery), Dominika Jarimová (Do priepasti), Samantha Hudáková (Oko nepoznaného) a Natália Utľáková (Honba za svetlom), ktorá získala skvelé 3. miesto. Všetkým dievčatám ďakujeme za reprezentáciu a Natálii srdečne blahoželáme!

Dominika, Zuzka Natália, Samantha a Nina z Gymnázia Šrobárova 1 v Košiciach so svojimi dielami v súťaži Vesmírne umenie (Zdroj: Gymnázium Šrobárova 1, Košice).