Nové logo SAS pri SAV

Slovenská astronomická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied (SAS pri SAV) vyhlasuje súťaž na vytvorenie nového loga a vizuálu našej Spoločnosti. Do súťaže sa môžu zapojiť riadni a čestní členovia SAS pri SAV. Súťaž bude prebiehať v období 1. 7. 2024 – 31. 10. 2024.

Počas trvania súťaže je potrebné navrhnúť a vypracovať logo alebo vizuál SAS pri SAV, ktoré by vychádzali z jeho poslania, histórie, boli moderné, jedinečné a ľahko interpretovateľné. Logo alebo vizuál budú súčasťou vizuálneho štýlu, ktorý bude Spoločnosť používať na komunikáciu a svoju prezentáciu voči iným astronomickým organizáciám, ako aj širokej verejnosti na Slovensku aj v zahraničí. 

Návrh musí byť moderný, ľahko identifikovateľný a reprodukovateľný, esteticky a výtvarne zvládnutý. Požadujú sa dva návrhy loga: jeden variant bez názvu a druhý variant v spojení s plným názvom Spoločnosti v dvoch jazykových mutáciach (v slovenskom a anglickom jazyku – “Slovak astronomical society”). K farebnému návrhu (maximálne 2 farby) je potrebné priložiť aj jeho čiernobielu a sivú verziu. Návrh by mal vhodne zohľadňovať použitie loga na svetlom a tmavom pozadí. Povinnou súčasťou návrhu je aj textový komentár návrhu loga. 

Každý súťažiaci môže predložiť maximálne dva rozdielne návrhy. Návrhy v elektronickej forme vo vektorovej grafike (.svg, .pdf, .eps alebo .ai) je potrebné zaslať na adresu sutazsas@ta3.sk najneskôr do 31. 10. 2024

Hodnotiaca komisia, ktorá bude pozostávať z piatich členov menovaných Hlavným výborom SAS pri SAV, vyhodnotí do 30. 11. 2024 všetky súťažné návrhy podľa nasledovných hodnotiacich kritérií: súvis s históriou, podstatou a poslaním SAS pri SAV, modernosť dizajnu, jedinečnosť a interpretovateľnosť loga a vizuálu. Hodnotiaca komisia následne vyberie 3 víťazné návrhy, pričom určí ich poradie. 

Víťazné projekty zverejní SAS pri SAV na svojich internetových stránkach najneskôr 1. 12. 2024 a následne bude kontaktovať víťazov za účelom doručenia výhry. Spoločnosť poskytne víťazom nasledovné ceny:

1. miesto: 3-ročné predplatné časopisu Kozmos na čísla 1/2025 – 6/2027;

2. miesto: 1-ročné predplatné časopisu Kozmos na čísla 1/2025 – 6/2025 a publikácia J. Plauchová – Súhvezdia od Andromedy po Žirafu;

3. miesto: publikácia J. Plauchová – Súhvezdia od Andromedy po Žirafu.

Viac informácii možno nájsť v štatúte súťaže.

Tešíme sa na Vaše návrhy.