Astronomická olympiáda

Hlavná činnosť SAS pri SAV sa zameria na zvyšovanie záujmu mladých ľudí o astronómiu prostredníctvom prednášok a popularizačných podujatí, seminárov, praktík a expedícií, vedomostných či fotografických súťaží. Nakoľko astronómia nie je predmetom na slovenských ZŠ a SŠ, je vyhľadávanie a vzdelávanie talentovanej mládeže na Slovensku v tejto oblasti prírodných vied plne v kompetencii SAS pri SAV. 

Medzi tradičné aktivity Spoločnosti v tejto oblasti patrí Astronomická olympiáda, ktorú každoročne organizujeme už od roku 2007. Vyvrcholením tejto súťaže je účasť piatich najlepších účastníkov národného kola na Medzinárodnej olympiáde z astronómie a astrofyziky, kde naši študenti tradične dosahujú vynikajúce výsledky a umiestňujú sa na popredných medailových pozíciách: za trinásť rokov získali spolu 10 zlatých, 5 strieborných, 14 bronzových medailí a 16 ocenení úspešný riešiteľ.

Detaily o podmienkach a priebehu vedomostnej súťaže je možné nájsť v štatúte Astronomickej olympiády.

L. Hric, M. Hricová Bartolomejová – 13 rokov Astronomickej olympiády na Slovensku a vo svete (pdf)


Aktuality

Všetky aktuality »