Publikácie

Dlhoročnú tradíciu v SAS pri SAV má aj edičná činnosť. Vedecký časopis Meteorické správy Spoločnosť vydávala od roku 1978. Z publikácií je možné spomenúť druhé, rozšírené vydanie Astronomickej terminológie, publikácie Pohyb telies v gravitačnom poli, 100. výročie narodenia Dr. A. Bečvářa a Pozorovateľská astronómia na hvezdárňach Slovenska, ako aj veľké množstvo popularizačných brožúrok, plagátov, a iných materiálov vydávaných k rôznym astronomickým úkazom a témam alebo zameraných na propagáciu problematiky svetelného znečistenia.


Zoznam publikácií

Astronomická terminológia