Meno pre kvázimesiac Zeme

Ľudia na celom svete si po tisícročia vytvárali hlboké vzťahy k objektom na nočnej oblohe, priraďovali im mená a príbehy, ktoré súviseli s ich kultúrnym dedičstvom a chápaním sveta. Kampane na pomenovanie vyzdvihujú tieto spojenia a poskytujú celosvetovej verejnosti možnosť, aby svoju tvorivosť zakotvila vo vesmíre.

Medzinárodná astronomická únia (IAU) a vedecký podcast Radiolab sa spojili, aby pripravili novú súťaž zameranú na pomenovanie jedného z kvázimesiacov Zeme. Ľudia na celom svete majú možnosť zanechať svoju stopu na našej oblohe s oficiálnym uznaním od svetovej autority pre prideľovanie názvov objektom našej Slnečnej sústave aj mimo nej.

Táto spolupráca sa začala začiatkom tohto roka, keď spolumoderátor podcastu Radiolab Latif Nasser požiadal IAU o pomenovanie kvázimesiaca Venuše na základe preklepu, ktorý náhodou objavil na mape Slnečnej sústavy. Celý príbeh bol podrobne zdokumentovaný v epizóde Radiolabu a tweetovom vlákne Latifa Nassera, ktoré sa stalo virálnym, čím sa poslucháčom otvorili dvere k získaniu ďalších informácií o tejto fascinujúcej triede objektov.

Príbeh tiež viedol k spolupráci medzi Radiolabom a IAU, v rámci ktorej tieto dve organizácie teraz pozývajú široké publikum, aby sa začalo hlbšie zaujímať touto oblasťou astronómie. Využitím širokej medzinárodnej siete IAU sa posolstvo spolupráce dostane k novým prijímateľom, čím sa zabezpečí, že naša obloha bude viac reprezentovať rozmanité myšlienky, kultúry, perspektívy a spôsoby poznávania sveta.

Kvázimesiac je malé vesmírne teleso, ktoré obieha okolo Slnka po dráhe podobnej ako má planéta. Vzhľadom na relatívny pohyb týchto dvoch objektov sa z pohľadu pozorovateľa na povrchu planéty zdá, akoby teleso obiehalo okolo planéty, podobne ako Mesiac okolo Zeme. Na to, aby teleso bolo mesiacom planéty je však príliš malé a príliš ďaleko. Gravitácia planéty na teleso takmer nemá vplyv, takže len tak blúdi a tancuje s planétou zvláštny, vesmírny tanec. Nie je to mesiac, ale to nie je ani nemesiac.

Harmonogram súťaže:

 • Predkladanie návrhov na pomenovanie: 31. máj – 30. september 2024
  • Spustenie súťaže 30. mája 2024 na webovej stránke Radiolabu. Prihlasovací formulár je dostupný na tejto stránke. Navrhnuté názvy musia byť mytologického pôvodu a nesmú sa už používať. Zoznam existujúcich názvov nájdete tu.
 • Posúdenie zaslaných návrhov: október 2024
  • Komisia zložená zo zamestnancov Radiolabu, členov IAU a ďalších bude v októbri posudzovať predložené návrhy a vyberie približne 10 finalistov, o ktorých bude následne hlasovať verejnosť.
 • Hlasovanie verejnosti: 1. november – 30. december 2024
  • Vybrané návrhy budú zverejnené na webovej stránke súťaže spolu s formulárom pre hlasovanie verejnosti.
 • Výber víťazného návrhu pomenovania: január 2025
  • Víťaz hlasovania verejnosti bude vyhlásený v polovici januára prostredníctvom IAU.

Viac informácii je možné nájsť v tlačovej správe IAU a štatúte súťaže.