Kontakt

RNDr. Roman Nagy, PhD.
predseda

Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Univerzita Komenského
Mlynská dolina F2
842 48 Bratislava

tel.:+421 26 029 5773
e-mail: roman.nagy(zavináč)fmph.uniba.sk

 

RNDr. Ivan Dorotovič, CSc.
kontaktná osoba

Slovenská ústredná hvezdáreň
Komárňanská 137
947 01 Hurbanovo

tel.: +421 35 245 1102 (ústredňa), +421 35 245 1115 (kancelária)
e-mail: ivan.dorotovic(zavináč)suh.sk

 

Mgr. Tomáš Dobrovodský

Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella
Dukelských hrdinov 1298/21/A
965 01 Žiar nad Hronom

tel.: +421 45 670 0888
e-mail: tomas(zavináč)planetarium.sk

 

doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD.

Ústav fyzikálnych vied
Prírodovedecká fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Park Angelinum 9
040 01 Košice

tel.: +421 55 234 2241
e-mail: rudolf.galis(zavináč)upjs.sk

 

Mgr. Marián Vidovenec

Slovenská ústredná hvezdáreň
Komárňanská 137
947 01 Hurbanovo

tel.: +421 35 245 1102 (ústredňa), +421 35 245 1101 (kancelária)
e-mail: marian.vidovenec(zavináč)suh.sk