NAEC (Národní koordinátori pre vzdelávacie aktivity)

Meno pre kvázimesiac Zeme

Medzinárodná astronomická únia a vedecký podcast Radiolab sa spojili, aby pripravili novú súťaž zameranú na pomenovanie jedného z kvázimesiacov Zeme. Navrhnuté názvy, ktoré je potrebné zaslať do 30. septembra 2024, musia byť mytologického pôvodu a nesmú sa už používať. Hlasovanie verejnosti sa uskutoční v novembri a decembri 2024, víťazný návrh bude oznámený v januári 2025.

Hľadáme slnečné hodiny

Európska asociácia pre astronomické vzdelávanie vyhlasuje novú súťaž pre žiakov ľubovoľného veku Astronómia vo všetkých ročných obdobiach. Pre rok 2024 je názov témy Hľadáme slnečné hodiny. Projekty je potrebné zaslať koordinátorovi súťaže emailom do 31. októbra 2024.

Vesmírne umenie

Do medzinárodnej súťaže Vesmírne umenie sa v roku 2024 zapojilo 879 žiakov z 25 krajín z celého sveta. Teší nás, že v kategórii žiakov od 15 do 18 rokov získala skvelé 3. miesto Natália Utľáková, študentka Gymnázia Šrobárova 1 v Košiciach, s dielom Honba za svetlom.

Astronomické Slovensko 2023

Konferencie o vzdelávaní a popularizácii astronómie – Astronomické Slovensko 2023, ktorá sa konala v dňoch 27. – 29. septembra 2023 v Učebno-výcvikovom zariadení UPJŠ v Danišovciach sa zúčastnilo 33 účastníkov, ktorí reprezentovali pestrú paletu astronomický subjektov na Slovensku.

Astronomické Slovensko 2023

Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV v spolupráci s partnermi organizuje konferenciu Astronomické Slovensko 2023, ktorá sa bude konať v dňoch 27. – 29. septembra 2023 v Danišovciach. Hlavnou témou konferencie bude astronomické vzdelávanie a popularizácia. Na konferenciu v dňoch 29. – 30. septembra 2023 nadviaže 19. riadny zjazd SAS pri SAV.

3. ročník astrofotografickej súťaže IAU

Úrad astronómie pre vzdelávanie Medzinárodnej astronomickej únie vyhlasuje tretí ročník súťaže v oblasti edukačnej astrofotografie. Víťazi získajú peňažné odmeny a ich snímky budú zverejnené ako voľne prístupné vzdelávacie zdroje pre učiteľov a žiakov na celom svete.

Deň hvezdární a planetárií 2023

Deň hvezdární a planetárií 2023, na ktorého organizácii sa podieľajú Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV a Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci so Slovenským zväzom astronómov, Krajskou hvezdárňou a planetáriom M. Hella v Žiari nad Hronom a ďalšími astronomickými zariadeniami na Slovensku, sa uskutoční počas víkendu 25. – 26. marca 2023 v rôznych slovenských astronomických inštitúciách.