Deň hvezdární a planetárií 2023

TLAČOVÁ SPRÁVA
Košice, 20. marca 2023

Na prelome astronomickej zimy a jari si už si už tradične aj na Slovensku pripomíname význam odbornej, vzdelávacej a popularizačnej činnosti hvezdární a planetárií prostredníctvom pestrej palety podujatí pre širokú verejnosť. Deň hvezdární a planetárií 2023, na ktorého organizácii sa podieľajú Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV a Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci so Slovenským zväzom astronómov, Krajskou hvezdárňou a planetáriom M. Hella v Žiari nad Hronom a ďalšími astronomickými zariadeniami na Slovensku, sa uskutoční počas víkendu 25. – 26. marca 2023 v rôznych slovenských astronomických inštitúciách.

„Jarná rovnodennosť, ktorá v tomto roku nastáva dnes, 20. marca,  je u nás spojená s prezentáciou odbornej, vzdelávacej a popularizačnej činnosti hvezdární a planetárií,“ uviedol doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD., predseda Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV a dodal: „Podujatia pripravované astronomickými zariadeniami po celom Slovensku vychádzajú z dlhoročnej tradície Európskeho dňa planetárií, ktorá bola založená v prvej polovici 90-tych rokov 20. storočia z iniciatívy pracovníkov planetária v talianskej Brescii“. “Po návštevnícky mimoriadne úspešných ročníkoch a po prestávke spôsobenej covidovou pandémiou, usporiadame na Slovensku 25. a 26. marca 2023 Deň hvezdární a planetárií už po 23. krát. Tento rok je aj súčasťou podujatí pri príležitosti roka kultúrno-osvetovej činnosti,” doplnil generálny riaditeľ Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove Mgr. Marián Vidovenec.

Témou aktuálneho ročníka Dňa hvezdární a planetárií je život a dielo významného renesančného astronóma Mikuláša Kopernika (1473 – 1543), ktorého okrúhle výročie narodenia si v tomto roku pripomíname,” informoval Mgr. Tomáš Dobrovodský, riaditeľ Krajskej hvezdárne a planetária M. Hella v Žiari nad Hronom. Mikuláš Kopernik sa narodil 19. februára 1473 v meste Toruň v Kráľovskom Prusku, v oblasti patriacej dnešnému Poľsku. Vo svojich prácach sa zaoberal teóriou pohybu nebeských telies a myšlienkou nového usporiadania Slnečnej sústavy, kde bolo stredom Slnko namiesto dovtedy preferovanej Zeme. Položil tak základ heliocentrického vnímania sveta.

V plejáde hvezdární, planetárií a ostatných astronomických inštitúcií budú mať návštevníci možnosť vidieť výber toho najzaujímavejšieho z astronomických programov, zažiť pútavé praktické ukážky, oboznámiť sa s výsledkami odbornej činnosti, ale aj s množstvom zaujímavostí zo zákulisia astronómie a výskumu vesmíru. Doteraz svoje podujatia ponúklo 19 astronomických zariadení, ďalšie podujatia ešte môžu pribudnúť. Návštevníci sa môžu tešiť napr. na prednášku “Mikuláš Koperník – astronóm, ktorý zastavil Slnko a pohol Zemou” v  Michalovciach, “Astronomické zaujímavosti” v Leviciach alebo „Planetárna obrana“ v  Banskej Bystrici, výstavu fotografií „Minulosť Rožňavskej hvezdárne“ v Rožňave, exteriérovú výstavu v Žiline, výstavu meteoritov a vzácnych kameňov v Nitre, programy v planetáriu v Žiari nad Hronom, v Košiciach alebo v Prešove, prehliadku historickej budovy a exponátov v Múzeu M. T. Konkolyho v Hurbanove, astrorozprávky pre najmenších v Hlohovci alebo Humennom. Pre ľahšie rozhodnutie kam sa vybrať, je k dispozícii aktualizovaná ponuka plánovaných podujatí v jednotlivých astronomických zariadeniach.

“V prípade priaznivého počasia nebude na veľa miestach chýbať ani pozorovanie diania na oblohe pomocou astronomickej techniky, spojené so sprievodným slovom odborných pracovníkov,” uviedol Miloš Obert, predseda Slovenského zväzu astronómov a dodal: “Návštevníci sa môžu tešiť na pozorovanie Slnka, večer Mesiaca, planét Slnečnej sústavy a po zotmení objektov jarnej nočnej oblohy napr. aj v Senci, Partizánskom, Kysuckom Novom Meste, Rimavskej Sobote, Roztokoch, Trebišove alebo v Medzeve.”

Srdečne pozývame všetkých priaznivcov astronómie na Slovensku opäť zažiť atmosféru Dňa hvezdární a planetárií 2023.

doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD.
Predseda Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach 
Tel.: +421 55 234 2241 
E-mail: rudolf.galis(zavináč)upjs.sk  

Mgr. Marián Vidovenec
Generálny riaditeľ Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove
Tel.: +421 35 760 2484
E-mail: marian.vidovenec(zavináč)suh.sk

Mgr. Tomáš Dobrovodský
riaditeľ Krajskej hvezdárne a planetária M. Hella v Žiari nad Hronom 
Tel.: +421 45 670 0811
E-mail: tomas(zavináč)planetarium.sk

Miloš Obert
Predseda Slovenského zväzu astronómov
E-mail: milos.obert(zavináč)szaa.org