Štefánik a veda

V dňoch 7.  – 10. októbra 2024 sa v Hoteli Jeleň v Hlohovci uskutoční historicko-spomienková a súčasne vedecko-odborná konferencia zameraná na oblasti výskumu, v ktorých pôsobil jeden z našich najvýznamnejších predstaviteľov vedeckého i spoločenského života, Milan Rastislav Štefánik.

V rámci konferencie budú pokryté témy z oblastí astronómie, astrofyziky, meteorológie, pozorovacej techniky a spektroskopie. Podujatie dáva priestor nielen oboznámiť verejnosť s prácou jednotlivých inštitúcií a ich odborných pracovníkov, ale aj na vzájomné neformálne diskusie a stretnutia odborníkov z rôznych vedných odborov. Účastníci sa v prehľadových referátoch dozvedia o historickom kontexte a vývoji daného vedného odboru a v nasledujúcich krátkych príspevkoch o práci vedcov a odborných pracovníkov slovenských a českých inštitúcií.

Jednou z hlavných oblastí konferencie bude prezentácia odbornej a výskumnej činnosti astronomických subjektov na Slovensku a v Českej republike reprezentujúcich pestrú paletu inštitúcií, od univerzít, cez ústavy Slovenskej a Českej akadémie vied, cez hvezdárne, planetáriá, až po astronómov amatérov, astronomické spoločnosti, kluby a občianske združenia. Všetci tu môžu prezentovať svoju činnosť a zároveň spoločne diskutovať o možnostiach vzájomnej spolupráce v oblasti astronomického a príbuzného výskumu na Slovensku.

Príspevky môžu byť prezentované formou prehľadových prednášok, konferenčných prednášok, krátkych oznámení, výstav, posterov a prezentačných stojanov typu roll-up.

Súčasťou podujatia budú podvečerné popularizačné prednášky uskutočňované pre verejnosť v priestoroch Hviezdnej sály Hvezdárne a planetária M. R. Štefánika v Hlohovci.

Organizátormi konferencie sú: Historický ústav SAV, v. v. i.,  Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci, Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV, Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove a Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika.

Na konferenciu sa môžete prihlásiť prostredníctvom webových stránok konferencie a tam uvedeného registračného formulára.

 

Mgr. Karol Petrík
v mene organizačného výboru konferencie