Konferencia Bezovec

Konferencie o úspechoch stelárnej astronómie patria k popredným akciám, ktoré každoročne organizuje Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci a Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV. Tieto stretnutia tradične umožňovali výmenu skúseností medzi profesionálnymi astronómami a záujemcami o pozorovanie premenných hviezd, ako aj ďalšie oblasti astrofyziky z radov študentov, mládeže aktívne pracujúcej v astronomických krúžkoch a tiež pracovníkov hvezdární a planetárií z celého Slovenska.

Webová stránka konferencie: https://www.astro.sk/iau100/bezovec/


Predošlé ročníky

Bezovec 2020 | 01. – 02. október 2020 (Online)

Bezovec 2019 | 31. máj – 2. jún 2019


Aktuality

Všetky aktuality »