S ďalekohľadom na cestách

Od roku 2011 sa pod záštitou SAS pri SAV konajú aj popularizačné podujatia projektu S ďalekohľadom na cestách. Hlavné ciele tohto projektu sú: ponúknuť mladým ľuďom možnosť zaujímavo stráviť svoj voľný čas, prebudiť v nich záujem o vedu prostredníctvom jednoduchého a zároveň pôsobivého experimentu – pozorovania vesmírnych objektov pomocou astronomických ďalekohľadov a vytvoriť rovnaké príležitosti pre všetkých mladých ľudí, teda aj pre tých z geograficky alebo sociálne znevýhodneného prostredia.

Podujatia sa preto realizujú priamo u záujemcov, teda v mestách ale aj v odľahlých obciach východného Slovenska, s využitím vlastnej astronomickej a audiovizuálnej techniky, zdarma pre všetkých záujemcov. Od roku 2009 sme zorganizovali vyše 250 podujatí pre viac ako 12 000 účastníkov.

Na podutia projektu S ďalekohľadom na cestách je možné sa prihlásiť pomocou online prihlasovacieho formulára.


Aktuality

Všetky aktuality »