Sekcia ochrany pred svetelným znečistením

Sekcia sa zaoberá problematikou ochrany nočného životného prostredia pred svetelným znečistením vo všetkých jeho formách, osvetou v tejto oblasti a propagáciou účinného a zároveň efektívneho osvetľovania, ktoré je ohľaduplné voči nočnému prostrediu ako ľudí tak aj prírody. Snažíme sa poukázať na tento vážny celoplanetárny problém a pokúsiť sa na Slovensku o kroky vedúce k zlepšeniu súčasného, veľmi žalostného stavu.

Informácie o svetelnom znečistení: http://svetelneznecistenie.sk/

Pracovná náplň:

  • konzultačná a poradenská činnosť v oblasti svetelného znečistenia (jednotlivci, inštitúcie, mestá a obce, vrátane stredoškolských a záverečných prác),
  • organizovanie informačných podujatí pre verejnosť (prednášky, semináre, ukážky),
  • organizovanie odborno-pozorovacích dní v chránených oblastiach tmy,
  • meranie svetelného znečistenia, fotodokumentácia,
  • príprava a distribúcia informačných materiálov o svetelnom znečistení (vrátane webovej stránky),
  • vystúpenia a spolupráca s médiami na témach súvisiacich s ochranou nočného prostredia,
  • koordinácia zapojenia Slovenskej republiky do medzinárodných projektov zameraných na problematiku svetelného znečistenia.

Predseda: RNDr. Jaroslav Merc (jaroslav.merc @ gmail.com)
Odborný garant: RNDr. Peter Begeni
Člen vedenia: RNDr. Pavol Rapavý


Aktuality

Všetky aktuality »