Členstvo

Prihlášky a výhody

Ak sa chcete stať členom Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV tu nájdete formulár prihlášky [pdf]

Rozčlenenie územnej pôsobnosti odbočiek [pdf]

Minimálna výška členského príspevku:
 • študenti, dôchodcovia: 6 €/rok
 • pracujúci: 12 €/rok
 • zápisné: 0 €

Príspevok sa uhrádza na rok dopredu. Napr.: členský príspevok na rok 2021 je potrebné uhradiť hospodárovi príslušnej odbočky do 31. októbra 2020.


Zľavy a zvýhodnenia pre členov SAS pri SAV

Pre svojich členov ponúka SAS pri SAV viacero benefitov, pričom ich počet postupne narastá.

Členovia SAS pri SAV s platným preukazom môžu požiadať o bezplatné členstvo v Európskej astronomickej spoločnosti (EAS). Okrem normálneho členstva EAS, pre ktoré je vyžadované ukončené doktorandské štúdium v astrofyzike alebo v príbuznom odbore (pokiaľ je žiadateľ profesionálne aktívny v oblasti astrofyziky alebo astronomických prístrojov), EAS umožňuje aj juniorské členstvo, pre ktoré je požadované len prebiehajúce doktorandské štúdium v oboroch astronómie alebo astrofyziky. EAS má excelentný systém podpory mladých astronómov, preto hlavne pre doktorandov je to jednoduchá možnosť ako čerpať množstvo benefitov (cestovné granty, odpustené alebo znížené registračné poplatky na konferenciách organizovaných EAS, atď.).

Po preukázaní sa platným členským preukazom budú členom SAS pri SAV poskytnuté nasledovné zľavy a zvýhodnenia:

 • Zľava vo výške 20% zo štandardných maloobchodných cien na nákup publikácií vydavateľstva SAV VEDA v kníhkupectve tohto vydavateľstva na Štefánikovej ulici 3 v Bratislave.
 • Zľava do výšky 10% zo štandardných maloobchodných cien na zakúpenie astronomických ďalekohľadov a príslušenstva v predajniach spoločnosti TROMF v Banskej Bystrici. [pdf]
 • Zľava resp. bezplatný vstup do hvezdární a planetárií na Slovensku.
 • Bezplatný vstup na všetky akcie organizované hvezdárňami v Žiline, Rimavskej Sobote, Prešove, Leviciach, Modre, Medzeve, Kysuckom Novom Meste, Partizánskom, Banskej Bystrici a Žiari nad Hronom.
 • Bezplatný vstup na všetky akcie organizované Astronomickým úsekom Regionálneho osvetového strediska v Trebišove.
 • Bezplatný vstup do Múzea Mikuláša Konkolyho-Thegeho a planetária Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove.
 • Bezplatný vstup do planetária v Prešove.
 • Bezplatné pozorovania pomocou ďalekohľadu (typ Maksut-Cassegrein) hvezdárne v Medzeve.
 • Možnosť využitia ďalekohľadov a knižnice hvezdárne v Kysuckom Novom Meste.
 • Zvýhodnený prenájom prednáškovej miestnosti na hvezdárni v Medzeve (1,70- €/hod).
 • Možnosť prenocovania na hvezdárni v Medzeve (nie vo veľkom počte).
 • Možnosť prenocovania na hvezdárni v Banskej Bystrici (nie vo veľkom počte).
 • Zľava vo výške 50% z ceny ubytovania na hvezdárni v Partizánskom.
 • Zľava vo výške 50% zo vstupného na programy v planetáriu Slovenského technického múzea.
 • Zľava vo výške 50% zo vstupného na prednášky organizované hvezdárňou v Michalovciach.