Aktuality

Hľadáme slnečné hodiny

Európska asociácia pre astronomické vzdelávanie vyhlasuje novú súťaž pre žiakov ľubovoľného veku Astronómia vo všetkých ročných obdobiach. Pre rok 2024 je názov témy Hľadáme slnečné hodiny. Projekty je potrebné zaslať koordinátorovi súťaže emailom do 31. októbra 2024.

Vesmírne umenie

Do medzinárodnej súťaže Vesmírne umenie sa v roku 2024 zapojilo 879 žiakov z 25 krajín z celého sveta. Teší nás, že v kategórii žiakov od 15 do 18 rokov získala skvelé 3. miesto Natália Utľáková, študentka Gymnázia Šrobárova 1 v Košiciach, s dielom Honba za svetlom.

Spomienka na Pavla Paľuša

Dňa 3. mája 2024 nás vo veku 88 rokov navždy opustil čestný člen Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV, dlhoročný riaditeľ Astronomického ústavu FMFI UK v Bratislave doc. RNDr. Pavel Paľuš, CSc.

Park tmavej oblohy Muránska planina

Do zoznamu oblastí tmavej oblohy na Slovenku sa od 3. mája 2024 zaraďuje aj Park tmavej oblohy Muránska planina. Slávnostný podpis memoranda o vzniku tohto parku sa uskutočnil na Salaši Zbojská (Zbojnícky Halaš) a medzi jeho signatármi je aj Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV.

Výsledky celoslovenského kola Astronomickej olympiády 2024

V celoslovenskom kole Astronomickej olympiády 2024, ktoré sa konalo 2. – 3. mája 2024 v priestoroch Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove zo 14 stredoškolákov dvanásti sa stali úspešnými riešiteľmi. Päť najlepších postupuje na Medzinárodnú olympiádu v astronómii a astrofyzike, ktorá sa bude konať 17. až 27. augusta 2024 v Brazílii.

Výsledky regionálneho kola Astronomickej olympiády 2024

V regionálnom kole Astronomickej olympiády 2024, ktorú organizuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove a Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV bolo úspešných 15 stredoškolákov a 7 žiakov základných škôl. Celoslovenské kolo sa bude konať 2. – 3. mája 2024.

Výsledky domáceho kola Astronomickej olympiády 2024

Domáceho kola Astronomickej olympiády 2024, ktorú organizuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove a Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV, sa v 1. kole zúčastnilo 22 úspešných stredoškolákov a 15 úspešných žiakov základných škôl. Regionálne kolo sa bude konať 4. apríla 2024.

Deň hvezdární a planetárií 2024

Deň hvezdární a planetárií 2024, na ktorého organizácii sa podieľajú Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV a Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci so Slovenským zväzom astronómov, Asociáciou planetárií Slovenska a ďalšími astronomickými zariadeniami po celej našej krajine, sa uskutoční počas víkendu 16. – 17. marca 2024 v rôznych slovenských astronomických inštitúciách.