Jana Švrčková

Výsledky celoslovenského kola Astronomickej olympiády 2024

V celoslovenskom kole Astronomickej olympiády 2024, ktoré sa konalo 2. – 3. mája 2024 v priestoroch Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove zo 14 stredoškolákov dvanásti sa stali úspešnými riešiteľmi. Päť najlepších postupuje na Medzinárodnú olympiádu v astronómii a astrofyzike, ktorá sa bude konať 17. až 27. augusta 2024 v Brazílii.

Astronomická mini-olympiáda v Maďarsku

V dňoch 27. až 29. augusta 2021 sa v maďarskom meste Baja konala Astronomická mini-olympiáda ako prezenčná príprava na Medzinárodnú olympiádu z astronómie a astrofyziky. Slovenský tím viedla členka Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV a bývalá veľmi úspešná účastníčka medzinárodných olympiád Janka Švrčková.