Kontakty

Adresa:
Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV
Astronomický ústav SAV
059 60 Tatranská Lomnica
Slovenská republika

Tel.:
055/2342241 (doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD., predseda SAS pri SAV)
052/7879121 (Mgr. Ľubomír Hambálek, PhD., vedecký tajomník SAS pri SAV)
052/7879181 (Mgr. Emil Kundra, PhD., hospodár SAS pri SAV)

Email: sas@ta3.sk

Bankové spojenie: 6608247025 / 1111
IBAN: SK7111110000006608247025
IČO: 00178781
DIČ: 2021212523