Vesmír pre najmenších v Revúcej

V utorok 11. júna 2024 sa v doobedňajších v priestoroch Katolíckej materskej školy Svätej rodiny konala plánovaná prednáška o vesmíre pre deti predškolského veku s názvom “Ahoj, vesmír!”. V poobedňajších hodinách v priestoroch Základnej školy J. A. Komenského v Revúcej pokračoval nečakaný program pre vyše ďalších 100 žiakov. Obe prednášky boli realizované s podporou Slovenskej astronomickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied a prostredníctvom Astronomického ústavu SAV, v. v. i.

Ľubomíra Hujsová najprv zoznámila s krásami univerza deti vo veku 3-4 roky a tie vystriedali staršie deti a predškoláci. Deti sa mohli vďaka mnohým názorným materiálom “dotknúť vesmíru”. Nadšená pani riaditeľka materskej školy počas prednášky kontaktovala pána riaditeľa Základnej školy J. A. Komenského v Revúcej a dohodli prednášku pre žiakov školy, ktorí zostávali počas poobedňajších hodín v ich družine. Nečakané milé prekvapenie predstavovalo program o vesmíre pre vyše 100 detí prvého stupňa základnej školy, ktoré radostne čakali na “let do vesmíru” v školskej telocvični. Prednáška o pohybe, gravitácii, telesách Slnečnej sústavy i objektoch hlbokého vesmíru plná odpovedí na detské otázky bola ukončená pozorovaním satelitu a komína na neďalekom bytovom dome ďalekohľadom Celestron AstroMaster 130EQ.

Deti odchádzali po výlete do vesmíru domov s úsmevom na tvári, s preukazom astronóma a obrázkom v detských rúčkach. V ten deň sa v Revúcej “dotklo vesmíru” vyše 150 detí.