Ľubomíra Hujsová

Vesmír pre najmenších v Revúcej

V utorok 11. júna 2024 sa v Revúcej “dotklo vesmíru” vyše 150 detí. Ľubomíra Hujsová zoznámila s krásami univerza deti z Katolíckej materskej školy Svätej rodiny a Základnej školy J. A. Komenského v rámci projektu s názvom “Ahoj, vesmír!”, realizovaného s podporou Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV.