Sekcia astronomickej fotografie

Astronomická fotografia si vyžaduje spravidla diferencovaný prístup oproti klasickej fotografii, pričom zachytáva jedinečné dianie na oblohe. Sekcia sa venuje problematike astronomickej fotografie a popularizácii astronómie primárne formou astronomických fotografií, prípadne inou multimediálnou formou, ktorej je fotografia základom.

Pracovná náplň:

  • organizovanie praktík, seminárov a expedícií pre záujemcov o astronomickú fotografiu,
  • výstavná činnosť – prezentácia výsledkov Sekcie na rôznych kultúrno-spoločenských a populárno-vedeckých podujatiach,
  • konzultačná a poradenská činnosť v oblasti astronomickej fotografie (vrátane využitia vhodných technických a výpočtových prostriedkov), odborná pomoc pri fotografických súťažiach,
  • publikácia návodov, článkov pre začínajúcich aj pokročilých záujemcov o astronomickú fotografiu,
  • spolupráca s inými sekciami SAS pri SAV a SZA v oblasti využitia astronomickej fotografie pre popularizačné a vedecké účely.

Predseda: Ing. Róbert Barsa (rob.barsa @ gmail.com)
Odborný garant: Mgr. Karol Petrík
Člen vedenia: Vladimír Mešter


Aktuality

Všetky aktuality »