2. ročník astrofotografickej súťaže IAU

Tretie miesto v súťaži astrofotografie IAU OAE 2021, kategória Širokouhlé zábery hviezdnej oblohy: Čilské observatóriá na “prácu z domu” (Robert Barsa/IAU OAE).

Úrad astronómie pre vzdelávanie (OAE) Medzinárodnej astronomickej únie (IAU) vyhlasuje druhé kolo astrofotografickej súťaže.  Po úspechu prvej súťaže, ktorá sa konala v roku 2021, sa OAE usiluje rozšíriť svoju základnú zbierku vysokokvalitných vzdelávacích materiálov, ktoré sú k dispozícii pedagógom v oblasti astronómie na celom svete.

Astronómia je vďaka svojmu multidisciplinárnemu charakteru a relevantným diskusiám, ktoré vyvoláva, napríklad o našom vesmírnom pôvode a Zemi ako našej domovskej planéte, silným nástrojom na zapojenie študentov a širokej verejnosti do vedy. Je preto potenciálnou vstupnou bránou do vedy, techniky, inžinierstva a matematiky, teda oblastí ktoré sú známe pod skratkou STEM.

Ste astrofotograf s nadšením pre astronomické vzdelávanie? Ak áno, táto súťaž je určená práve vám. Účastníci môžu posielať snímky a videá v týchto kategóriách: statické snímky nebeských obrazcov a časozberné videá nebeských obrazcov. Snímky a videá by mali zobrazovať obrazce na nočnej oblohe, ktoré majú istý kultúrny význam. Tieto obrazce môžu byť rôzneho druhu a môžu zahŕňať asterizmy, súhvezdia, tmavé súhvezdia, tmavé škvrny, jasné difúzne obrazce a jednotlivé hviezdy. Zachytené môžu byť súhvezdia oficiálne uznané IAU, ako aj súhvezdia, ktoré k nim nepatria – starobylé aj súčasné nebeské obrazce rôznych kultúr z celého sveta.

Tohtoročná súťaž potrvá do 12. júna 2022 do 12.00 hod. stredoeurópskeho času. Prihlásené snímky bude hodnotiť medzinárodná porota zložená z astrofotografov a pedagógov v oblasti astronómie, ktorá bude prihliadať nielen na estetické a technické kvality snímok, ale aj na vzdelávací význam každého príspevku v kontexte výučby na základných a stredných školách. Keďže z hľadiska vzdelávanie je vhodné, aby prezentované súhvezdie bolo zachytené na širokouhlom zábere spolu s ďalšími blízkymi jasnými hviezdami alebo súhvezdiami, na fotografiách môže byť zobrazené viac ako jedno súhvezdie alebo nebeský obrazec.

Víťazní účastníci získajú peňažné ceny a ich fotografie budú sprístupnené ako voľne prístupné vzdelávacie zdroje pre učiteľov a žiakov na celom svete. V kategórii časozberných videí nebeských obrazcov budú tri víťazné práce. Za prvé, druhé a tretie miesto budú udelené peňažné ceny vo výške 750, 500 a 250 eur. V kategórii statických snímok nebeských obrazcov bude udelená cena 250 EUR až 30 príspevkom. Všetky víťazné práce budú uverejnené v zbierke astronomických vzdelávacích zdrojov OAE a v archíve fotografií IAU pod medzinárodnou licenciou Creative Commons Attribution (CC BY) 4.0, pričom autori si stále zachovajú autorské práva na svoje diela. OAE tiež požiada účastníkov, aby umožnili uverejniť svoje snímky a videá pod touto licenciou, aj keď nezískajú niektorú z cien, ak porota uzná ich príspevky za hodnotné z hľadiska vzdelávania.

Viac informácií o pravidlách súťaže a postupe prihlasovania nájdete na webovej stránke súťaže.