Výsledky 1. kola Astronomickej olympiády 2022

Vážení študenti,

veľmi ma teší, že vám môžem týmto oznámiť, že aj tohto roku ste sa zapojili do astronomickej olympiády (AO) zo všetkých kútov Slovenska a 14 úspešným riešiteľom 1. kola gratulujem a želám úspech aj v ďalšom pokračovaní. Maximálny počet bodov za všetky úlohy bol stanovený na 600, pričom 200 bodov za praktickú úlohu a 20 prémiových bodov za mimoriadne riešenie alebo pozorovanie. Všetci úspešní riešitelia sa môžu ďalej zúčastniť Celoslovenského finálového kola AO.

Úspešní riešitelia 1. kola AO za rok 2022, kategória stredné školy

Priezvisko a meno
Škola Body
Zummer Michal Spojená škola Dominika Tatarku, Poprad 590
Vlk Jakub Bilingválne gymnázium M. Hodžu, Sučany 580
Džavoronok Adam Gymnázium, Poštová 9, Košice 540
Nagy Oliver Gymnázium Janka Matušku, Galanta 540
Juhás Ondrej Gymnázium, Poštová 9, Košice 510
Tkáčová Paulína Spojená škola Dominika Tatarku, Poprad 510
Adámek Samuel Arcibiskup.gymnázium bisk.P.Jantauscha, Trnava 460
Valent Tadeáš SOU, Kozmálovská cesta 9, Tlmače-Lipník 460
Prevužňáková Katarína Gymnázium, Komenského 13, Lipany 440
Plachý Ján Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza 390
Baňárek Marek ZŠ Sobotište 360
Pedram Hamid Shahid Haseminejad, Mashhad, Irán 360
Hudák Lukáš Gymnázium Leonarda Stockela, Bardejov 350
Plšek Adam Benjamín Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza 340

 

Finálové kolo 16. ročníka AO na Slovensku sa bude konať v Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove v dňoch 5. a 6. mája 2022. S ohľadom na vlakové spojenie začneme vo štvrtok 5. mája až o 15:00 hod v budove slnečného spektrografu. Vyhlásenie výsledkov prebehne na druhý deň pred obedom, čím finále ukončíme. Ubytovanie bude zabezpečené v hoteli v susednej obci, pričom bude k dispozícii mikrobus na zabezpečenie dopravy. Stravovanie zabezpečíme svojpomocne vo hvezdárni. Najlepší piati úspešní riešitelia finálového kola sa môžu zúčastniť Medzinárodnej olympiády z astronómie a astrofyziky (IOAA) v Gruzínsku.

Miestom konania IOAA bude kúpeľné a historické mesto Kutaisi, v západnej časti Gruzínska. Je to výhodná destinácia, nakoľko sa tu nachádza aj medzinárodné letisko a smerujú sem aj priame lety z Viedne. V Kutaisi sa stretnú všetky zúčastnené výpravy v dňoch 14. – 22. augusta 2022.

Finále AO už tradične finančne aj personálne zabezpečuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove a Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV.

            Želáme všetkým odvahu zabojovať o účasť na IOAA.

 

Hurbanovo,  27. 4. 2022
RNDr. Ladislav Hric, CSc., predseda VV AO na Slovensku