Tvorivý učiteľ fyziky XIII

Tradičná konferencia Festival fyziky – Tvorivý učiteľ fyziky XIII sa konala v reprezentatívnych priestoroch Smolenického zámku (Kongresové centrum SAV) v dňoch 22. – 24. apríla 2022 po dvojročnej pauze z dôvodu pandémie. Hlavnými organizátormi tohto mimoriadneho podujatia bola Slovenská fyzikálna spoločnosť a Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach v spolupráci s Hvezdárňou v Rimavskej Sobote a Pedagogickou sekciou Jednoty slovenských matematikov a fyzikov.

V Smoleniciach sme sa stretli už po 13-krát a všetkých účastníkov potešilo zrušenie náročných hygienických opatrení, takže druhý deň konferencie sme už mohli byť bez rúška, ktoré v mnohých prípadoch značne sťažovalo komunikáciu, zvlášť pri prednáškach. Na konferencii odznelo vyše 40 pôvodných príspevkov a snáď najviac zaujal Trh nápadov s množstvom invenčných demonštrácií a pokusov.

Pôvodná predpoveď počasia bola neutešená, no tentokrát našťastie nevyšla. Obloha bola jasná, pozorovacie podmienky veľmi dobré. Účastníkom boli k dispozícii dva ďalekohľady (Newton 250/1200 a 8“ Celestron) a tak sme si užili množstvo objektov nočnej oblohy, Mesiac a planéty však absentovali. Počas dňa bol účastníkom k dispozícii aj chromosférický ďalekohľad Lunt a pohľad na našu dennú hviezdu bol skvelý. Dve skupiny slnečných škvŕn boli dokonca viditeľné aj bez ďalekohľadu. Niektorí účastníci obetovali aj príjemnú atmosféru slávnostnej konferenčnej večere a chceli sa venovať astrofotografii…

Pre tých, ktorí boli na Smolenickom zámku po prvýkrát bolo zážitkom objavovať jeho historické priestory aj skvelý výhľad z veže.

Konferencia však nie je len o prednáškach, prezentáciách, často prekvapujúcich experimentoch, ale aj o osobných stretnutiach a kuloárnych diskusiách. Tie končili až neskoro v noci, podobne ako astronomické pozorovanie. Z našej „astronomickej obce“ sa konferencie zúčastnili V. Bahýl, J. Obertová, M. Obert, P. Rapavý a R. Takács, ktorí zabezpečovali denné aj nočné pozorovania a predniesli príspevky Vesmírne ďalekohľady a Akom som sa naháňal po oblohe.

Tak ako už po niekoľko rokov, aj teraz bola súčasťou konferencie výstava invenčných fyzikálnych fotografií D. Rapavej Kúzlenie svetlom a účastníkom boli k dispozícii aj plagáty a informačno-propagačné materiály, z ktorých mnohé budú skrášľovať školy, pracovne či príbytky.

Z konferencie bude vydaný recenzovaný zborník a príspevky budú uverejnené aj na stránke TUF.

Tohtoročnú konferenciu je možné hodnotiť ako mimoriadne úspešnú, a naše poďakovanie patrí predovšetkým doc. Ješkovej a doc. Kirešovi z UPJŠ. Snáď jediným nedostatkom bol mimoriadne nabitý program a teda aj pomerne málo času na kuloárne diskusie.