Farebná hra vesmíru

Výstavu astronomických fotografií pripravili členovia Sekcie astronomickej fotografie a Sekcie zákrytov a zatmení SAS pri SAV Stanislav Kaniansky, Róbert Barsa a Ján Mäsiar. Výstava pozostáva z 20 nádherných fotografií, ktoré boli získané hlavne počas expedície za úplným zatmením Slnka v auguste minulého roka v Spojených štátoch amerických. Okrem Slnka skrývajúceho sa za Mesiac a odhaľujúceho len svoju mystickú korónu však návštevníci výstavy na fotografiách môžu obdivovať dokonalú Mliečnu cestu, zvieratníkové svetlo či „airglow“ zachytené snímačmi fotoaparátov v amerických národných parkoch nepoškvrnených svetelným znečistením.

Aj na Slovensku ešte máme pár oblastí, kde sa môžeme ponoriť do prirodzenej nočnej tmy a nechať sa unášať krásou hviezdnej oblohy. Ďalšie fotografie výstavy zachytávajú objekty hlbokého vesmíru zaznamenané na miestach ako je Astronomické observatórium na Kolonickom sedle, či obecná chata dedinky Mníšek nad Hnilcom. A práve do kultúrneho domu tejto obce zavítala výstava astronomických fotografií začiatkom augusta tohto roku.

Výstava sa konala počas tradičnej pozorovateľskej expedícií pre mládež, ktorú na obecnej chate Mníšku nad Hnilcom organizujú členovia SAS pri SAV v spolupráci s Centrom voľného času v Košiciach a Prírodovedeckou fakultou Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Výstavu otváral jeden z autorov fotografií Róbert Barsa, ktorý návštevníkom popísal jednotlivé fotografie, ochotne vysvetlil metódy, ako sa takéto fotografie získavajú a prezradil aj zážitky z expedícií za úplným zatmením Slnka. Počas trvania výstavy si astronomické fotografie prišlo prezrieť niekoľko desiatok obyvateľov a návštevníkov obce Mníšek nad Hnilcom.

Výstavu fotografií „Farebná hra vesmíru“ už mohli obdivovať účastníci 24. celoštátneho slnečného seminára s medzinárodnou účasťou, ktorý sa konal koncom mája 2018 v Kežmarku, ako aj účastníci Medzinárodného seminára o úspechoch v stelárnej astronómii, ktorý sa konal začiatkom júna už po 50 krát na Bezovci neďaleko Piešťan. Výstavu si tiež prezreli návštevníci hvezdárne a planetária v Centre voľného času v Košiciach počas verejného pozorovania úplného zatmenia Mesiaca, ktoré sa odohralo 27. júla 2018. Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV sa na všetkých týchto podujatiach podieľala ako spoluorganizátor. Do Centra voľného času v Košiciach sa výstava astronomických fotografií tohto roku ešte vráti, no ešte predtým sa pripravuje jej inštalácia v priestoroch Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.