Astronomická mini-olympiáda v Maďarsku

Organizátorov astronomickej olympiády (AO) na Slovensku, ktorými sú Slovenská ústredná hvezdáreň (SÚH) v Hurbanove a Slovenská astronomická spoločnosť (SAS) pri SAV, veľmi mrzí, že pretrvávajúca celosvetová pandémia obmedzuje organizátorov a žiaľ aj našich študentov. Tí sa už dva roky nestretávajú na celoslovenských finálových kolách a ani na Medzinárodných olympiádach z astronómie a astrofyziky (IOAA) prezenčne, ale iba prostredníctvom videokonferencií. Pritom za 15 rokov existencie olympiády sme dostali Slovensko na celosvetovú mapu úspešných astronomických krajín, získali sme si zaslúžený rešpekt a množstvo priateľov.

Preto nás potešilo pozvanie od maďarských kolegov na účasť v akejsi tréningovej mini-olympiáde, na ktorú sa im podarilo pomerne narýchlo zohnať financie. Treba tiež poznamenať, že za 15 ročné obdobie nám už vyrástla nová generácia astronómov, ktorí sa aktívne podieľajú na organizovaní AO a veríme, že budú v tom aj pokračovať. Aj preto sme dali šancu našej bývalej veľmi úspešnej trojnásobnej medailistke z IOAA, študentke UK v Prahe, Janke Švrčkovej a ako vedúcu slovenskej výpravy sme ju poslali do susedného Maďarska. Janka v nasledovnom článku zhodnotila pôsobenie astronómov v Maďarsku.

To, že tohtoročná Medzinárodná olympiáda z astronómie a astrofyziky sa bude opäť konať iba online, bolo známe už na jar. Aj z toho dôvodu sa organizátori maďarskej astronomickej olympiády rozhodli na konci tohto leta uskutočniť v meste Baja mini-olympiádu 5 európskych krajín. Študenti sa tak konečne mohli stretnúť aj naživo a aspoň čiastočne si vyskúšať ako vyzerá normálna IOAA.

Súťaž vznikla z každoročného spoločného prípravného sústredenia maďarského, chorvátskeho a slovinského tímu na IOAA. Tento rok boli navyše pozvané aj tímy zo Slovenska a Srbska. O olympiáde, ktorá sa konala 27. až 29. augusta 2021, sme sa dozvedeli len mesiac pred jej konaním. V tom čase už mali viacerí z najlepších riešiteľov celoštátneho kola AO iné plány počas súťažného víkendu. Šancu zúčastniť sa súťaže a získať na nej skúsenosti tak dostali ďalší študenti v poradí. Do Maďarska tak nakoniec cestoval slovenský tím v zložení: Ondrej Juhás, Michal Zummer, Jakub Vlk, Roman Butkaj a vedúca výpravy Jana Švrčková.

Treba uznať, že maďarskí organizátori pripravili veľmi kvalitné podujatie a tri súťažné dni využili naozaj na maximum. Hneď prvý deň po registrácii účastníkov čakala študentov prehliadka mesta Baja, zatiaľ čo vedúci tímov sa dohadovali na finálnej podobe praktických úloh a teoretických príkladov. Praktické pozorovanie sa nakoniec aj napriek čiastočnej oblačnosti podarilo uskutočniť ešte v prvý večer. Na ďalší deň ráno sa už konalo 3-hodinové riešenie teoretických úloh a po obedňajšej prestávke nasledovala 2-hodinová dátová analýza. A aby toho nebolo málo, potom ešte na študentov čakali úlohy v planetáriu. V tomto bola olympiáda oveľa náročnejšia ako klasická IOAA, kde je na každú súťažnú časť vždy vyhradený jeden deň.

Posledný deň si študenti vyskúšali ešte aj veslovanie na dračích lodiach a potom už nasledovalo slávnostné vyhlásenie výsledkov. Z našich študentov sa najviac darilo Ondrejovi Juhásovi a Michalovi Zummerovi. Obaja získali čestné uznanie. Pre Ondreja táto súťaž navyše slúžila ako príprava na online IOAA, keďže patrí do pätice študentov, ktorí sa jej na jeseň zúčastnia.

Ja ako vedúca výpravy by som ešte doplnila, že na študentoch sa prejavila izolácia, ktorá im už druhý rok neumožňuje navštevovať astronomické akcie, letné školy a semináre, ktoré sa z dôvodov pandémie nekonali. Študenti tak nezískali potrebné praktické skúsenosti. Záverom by som chcela poďakovať organizátorom za profesionálny prístup a ústretovosť voči študentom.

Bc. Jana Švrčková, SAS pri SAV
doplnil Dr. L. Hric, vedúci AO na Slovensku