Výsledky regionálneho kola Astronomickej olympiády 2024

Je nám potešením oznámiť, že tento rok prvýkrát organizované regionálne kolo Astronomickej olympiády (AO), bolo úspešné vo viacerých ohľadoch. Súťaž prebiehala simultánne na troch miestach: v Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove (západné Slovensko), v Krajskej hvezdárni a planetáriu M. Hella v Žiari nad Hronom (stredné Slovensko) a vo Hvezdárni a planetáriu v Prešove (východné Slovensko). Na príprave a organizácii AO 2024 sa podieľajú Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove a Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV. 

Po celodennom namáhavom riešení úloh postúpilo do celoslovenského kola AO 15 úspešných riešiteľov v stredoškolskej kategórií. Sedem úspešných riešiteľov v kategórií pre základné školy síce ďalej nepostupuje, no veríme, že si minimálne odniesli veľké množstvo znalostí do ďalších rokov. Všetci úspešní riešitelia regionálneho kola preukázali výborné znalosti z oblasti astronómie a astrofyziky. Tých, ktorým to tento rok nevyšlo rozhodne želáme mnoho trpezlivosti pri príprave a radi ich uvidíme ďalší rok.

Záverečné, celoslovenské kolo AO 2024 sa bude konať v dňoch 2. – 3. mája 2024 v priestoroch Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove. Všetky potrebné informácie dostanú postupujúci študenti e-mailom v krátkej dobe. Tento rok majú najviac nadaní študenti šancu zúčastniť sa na Medzinárodnej olympiáde z astronómie a astrofyziky (IOAA), ktorá sa uskutoční od 17. do 27. augusta 2024 v Brazílii.