Samuel Amrich

Výsledky regionálneho kola Astronomickej olympiády 2024

V regionálnom kole Astronomickej olympiády 2024, ktorú organizuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove a Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV bolo úspešných 15 stredoškolákov a 7 žiakov základných škôl. Celoslovenské kolo sa bude konať 2. – 3. mája 2024.

Výsledky domáceho kola Astronomickej olympiády 2024

Domáceho kola Astronomickej olympiády 2024, ktorú organizuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove a Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV, sa v 1. kole zúčastnilo 22 úspešných stredoškolákov a 15 úspešných žiakov základných škôl. Regionálne kolo sa bude konať 4. apríla 2024.