Odbočky

Činnosť SAS pri SAV sa realizuje v siedmich odbočkách (Banská Bystrica, Bratislava, Hlohovec, Hurbanovo, Prešov, Tatranská LomnicaŽilina). V súčasnosti má SAS pri SAV 163 riadnych a 17 čestných členov.

Rozčlenenie územnej pôsobnosti odbočiek [pdf]


Banská Bystrica

(kontakt@ astrobb.sk)
Predseda: Mgr. Juraj Škvarka
Tajomník: Mgr. Stanislav Kaniansky
Hospodár: Mgr. Beata Zimnikovalová

Viac informácií »


Bratislava

Predseda: RNDr. Katarína Maštenová (km@ astroportal.sk)
Tajomník: Bc. Peter Kráčalík
Hospodár: Mgr. Simona Tomášková

Viac informácií »


Hlohovec

(planetarium@ zupa-tt.sk)
Predseda: RNDr. Svetozár Štefeček
Tajomník:
Hospodár: Mgr. Jozef Krištofovič

Viac informácií »


Hurbanovo

(eduard.koci@ suh.sk)
Predseda: RNDr. Ivan Dorotovič, CSc
Tajomník:
Hospodár: Mgr. Eduard Koči

Viac informácií »


Prešov

(sas@ astropresov.sk)
Predseda: RNDr. Peter Begeni (begi@ begi.sk)
Tajomník:
Hospodár: Renáta Kolivošková

Viac informácií »


Tatranská Lomnica

Predseda: Mgr. Július Koza, PhD. (koza@ ta3.sk)
Tajomník: –
Hospodár: Mgr. Ľubomír Hambálek, PhD.

Viac informácií »


Žilina

(hvezdarenza@ vuczilina.sk)
Predseda: RNDr. Miroslav Znášik (mznasik@ vuczilina.sk)
Tajomník: Doc. Ing. Július Štelina, CSc.
Hospodár:

Viac informácií »