3. ročník astrofotografickej súťaže IAU

Úrad astronómie pre vzdelávanie (OAE) Medzinárodnej astronomickej únie (IAU) vyhlasuje tretí ročník súťaže v oblasti edukačnej astrofotografie. Víťazi získajú peňažné odmeny a ich snímky budú zverejnené ako voľne prístupné vzdelávacie zdroje pre učiteľov a žiakov na celom svete.

Tretie miesto v astrofotografickej súťaži IAU OAE 2021 v kategórii Kométy: Ahoj kométa, smiem prosiť? autor Róbert Barsa. 

Astronómia je dôležitou “vstupnou bránou do vedy” a astronomické snímky sú cenným nástrojom výučby. Na dosiahnutie optimálneho účinku musia byť snímky dostupné ako voľné prístupné vzdelávacie zdroje. Prvý a druhý ročník astrofotografickej súťaže IAU bol veľmi úspešný a tak sa OAE rozhodol nielen rozšíriť svoju zbierku vysokokvalitných vzdelávacích zdrojov s otvorenou licenciou, ale zároveň aj podporiť a oceniť prácu tých, ktorí do nej prispievajú.

Ste astrofotografický nadšenec, ktorý si cení astronomické vzdelávanie? Ak áno, táto súťaž je určená práve vám, či už ste skúsený amatérsky astronóm alebo začiatočník v tejto oblasti. Účastníci môžu posielať snímky v týchto kategóriách: fázy Venuše, denné oblúky Slnka a solarografia, poloha východu a západu Slnka počas roka a snímky akéhokoľvek astronomického objektu zhotovené výlučne smartfónmi/mobilnými zariadeniami. Časozberné videá možno zasielať v kategórii Rotácia Veľkého voza alebo Južného kríža.

Súťažné príspevky je potrebné zaslať do 30. júna 2023 do 12.00 h stredoeurópskeho času. Prihlásené snímky bude hodnotiť medzinárodná porota zložená z astrofotografov a pedagógov v oblasti astronómie, ktorá bude prihliadať nielen na estetické a technické kvality snímok, ale aj na vzdelávací význam každého príspevku v kontexte výučby na základných a stredných školách.

Víťazi získajú peňažné odmeny a ich snímky budú zverejnené ako voľne prístupné zdroje pre učiteľov a žiakov na celom svete. V kategórii snímok získaných smartfónmi bude vyhlásených šesť víťazných príspevkov, z ktorých každá bude ocenená sumou 100 EUR. Vo všetkých ostatných kategóriách budú vyhlásené tri víťazné príspevky. V týchto kategóriách budú udelené peňažné ceny vo výške 750 EUR, 500 EUR a 250 EUR za príspevky na prvom, druhom a treťom mieste.

Všetky víťazné príspevky budú uverejnené v zbierke astronomických vzdelávacích zdrojov OAE a v archíve snímok IAU pod medzinárodnou licenciou Creative Commons Attribution (CC BY) 4.0, pričom autorské práva na svoje diela si stále ponechávajú fotografi. Organizátori však nabádajú aj ostatných účastníkov, aby umožnili zverejniť svoje snímky a videá pod licenciou CC BY 4.0, aj keď ich príspevky síce nezískajú ocenenie, ale porota ich uzná ako vysoko hodnotné z hľadiska vzdelávania.

OAE organizuje túto súťaž spoločne s Úradom IAU pre popularizáciu astronómie (OAO) a Centrom OAE v Taliansku ako spoluvyhlasovateľmi. V súlade so svojím mottom “astronómia pre každého” OAO usporiada elektronickú výstavu a slávnostný galavečer pre víťazov a účastníkov, ktorí získajú čestné uznania v kategórii astrofotografia pomocou smartfónov, ktorú OAO sponzoruje. Dátum tohto podujatia bude oznámený v čase, keď sa bude blížiť koniec vyhodnotenia prihlásených príspevkov.

Viac informácií o pravidlách súťaže a spôsobe prihlasovania možno nájsť na webovej stránke súťaže.