Výsledky 1. kola Astronomickej olympiády 2023

Vážení študenti,

veľmi ma teší, že tohto roku sme zaznamenali zvýšený záujem o astronómiu vo vašich radoch. Nie je presne známe, čo spôsobilo tento potešiteľný trend, no dá sa povedať, že aj vo verejnosti sa astronómia skloňuje častejšie ako pred pár rokmi. A dôvody by sa našli. Veď okolo Slnka obieha nový Vesmírny ďalekohľad Jamesa Webba, dozrel čas na návrat astronautov na Mesiac, uvažuje sa o trvalej základni na Mesiaci a reálnejšia je aj možnosť vyslania ľudí na Mars. Astronómia sa tak dostáva do popredia v rámci prírodných vied a vy budete jej propagátormi.

Preto je chvályhodné, že aj tohto roku ste sa zapojili do Astronomickej olympiády (AO) zo všetkých kútov Slovenska a dvadsiatim úspešným riešiteľom 1. kola gratulujem a želám úspech aj v ďalšom pokračovaní. Maximálny počet bodov za všetky úlohy bol stanovený na 600, pričom maximálne 200 bodov sa dalo získať za praktickú úlohu. Všetci úspešní riešitelia sa môžu ďalej zúčastniť Celoslovenského finálového kola AO.

 

Úspešní riešitelia Škola Body
Kováčová Paula Evanjelické lýceum, Bratislava 600
Juhás Ondrej Gymnázium, Poštová 9, Košice 575
Baňárek Marek Gymnázium L. Novomeského, Senica 565
Podmanická Anna Gymnázium Varšavská, Žilina 565
Frinková Nikol Gymnázium, Poštová 9, Košice 555
Končok Martin Gymnázium M. Rúfusa, Žiar nad Hronom 555
Varsányiová Ivana Gymnázium J. Hronca, Bratislava 535
Hanáková Terézia Gymnázium J. Matušku, Galanta 530
Martončík Samuel Gymnázium, Šrobárova 1, Košice 530
Džavoronok Adam Gymnázium, Poštová 9, Košice 520
Prítrský Patrik GAMČA Gymnázium, Grosslingová 18, Bratislava 520
Závadský Filip Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina 515
Kleščová Lucia Gymnázium, Poštová 9, Košice 505
Nagy Oliver Gymnázium J. Matušku, Galanta 430
Barčák Stanislav Gymnázium Veľká Okružná, Žilina 420
Bánský Martin Gymnázium Fr. Švantnera, Nová Baňa 400
Marosi Botond Maté Gymnázium Hansa Selyeho, Komárno 400
Otrubčák Tomáš Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín 390
Hudák Lukáš Gymnázium Leonarda Stockela, Bardejov 380
Tlamka Mário Gymnázium M. M. Hodžu, Liptovský Mikuláš 375

 

Finálové kolo 17. ročníka AO na Slovensku sa bude konať v Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove v dňoch 16. a 17. mája 2023. S ohľadom na vlakové spojenie začneme v utorok 16. mája až o 15:00 hod v budove slnečného spektrografu, samozrejme bude vhodné prísť minimálne o hodinu skôr, aby sme mohli spomenúť najčastejšie problémy pri riešení príkladov prvého kola a pripraviť sa na finále. Vyhlásenie výsledkov prebehne na druhý deň pred obedom, čím finále ukončíme. Ubytovanie bude zabezpečené v hoteli v susednej obci, pričom bude k dispozícii mikrobus na zabezpečenie dopravy.

Najlepší piati úspešní riešitelia finálového kola sa môžu zúčastniť Medzinárodnej olympiády z astronómie a astrofyziky (IOAA) v Poľsku. Miestom konania IOAA bude mesto Chorzów, kde sa stretnú všetky zúčastnené výpravy v dňoch 10. – 20. augusta 2023.

Finále AO už tradične finančne aj personálne zabezpečuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove a Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV.

Želáme všetkým odvahu zabojovať o účasť na IOAA.

Hurbanovo, 4. 5. 2023

RNDr. Ladislav Hric, CSc.
predseda VV AO na Slovensku