Opustil nás Ladislav Druga

Dňa 15. mája 2023 nás vo veku 77 rokov navždy opustil náš dlhoročný kolega a člen SAS pri SAV, významný odborník v oblasti dejín astronómie a autor množstva odborných publikácii Mgr. Ladislav Druga.

Ladislav Druga sa narodil 7. mája 1946 v Hurbanove. Po SVŠ (1963) a Pomaturitnom štúdiu astronómie (1969) v Hurbanove absolvoval štúdium kulturológie na Katedre estetiky a vied o umení Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (1987). V Slovenskej ústrednej hvezdárni (SÚH) v Hurbanove pôsobil od roku 1969: spočiatku pracoval na odborno-pozorovateľskom a metodickom oddelení, neskôr sa stal vedúcim Edičného oddelenia a oddelenia informatiky. Od roku 1972 bol členom Slovenskej astronomickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied. Mnoho rokov bol tiež členom redakčnej rady populárno-vedeckého časopisu Kozmos.

Je autorom a prekladateľom viacerých astronomických publikácií (Nie Zem, ale Slnko, Obzor Bratislava 1973; M. G. J. Minnaert: Praktická astronómia, preklad, Obzor Bratislava 1979; Úvod do dejín astronómie, SÚH Hurbanovo 1995; Dejiny astronómie a Slovensko, SÚH Hurbanovo 2006. Spolupodieľal sa na vytvorení celoslovenských astronomických projektov (Čo vieme o hviezdach, Vesmír očami detí, Astrofoto). Navrhol a zabezpečoval aktuálnosť teletextových informácií na stránkach televízií STV a Markíza. Od roku 1987 vydával prostredníctvom SÚH v Hurbanove Astronomický kalendár.

Zúčastnil sa na expedíciách za úplným zatmením Slnka na Čukotke (1990), v Mexiku (1991). Brazílii (1994), Thajsku (1995), na Sibíri (1997), v Maďarsku (1999) a v Spojených štátoch amerických (2017).