Výsledky finále Astronomickej olympiády 2023

Úspešní riešitelia finále AO za rok 2023, kategória stredné školy:

Úspešní riešitelia

Škola

výsledky v % víťaza

Juhás Ondrej

Gymnázium, Poštová 9, Košice

100

Prítrský Patrik

GAMČA Gymnázium, Grosslingová 18, Bratislava

80

Hudák Lukáš

Gymnázium Leonarda Stockela, Bardejov

74

Tlamka Mário

Gymnázium M. M. Hodžu, Liptovský Mikuláš

72

Hanáková Terézia

Gymnázium J. Matušku, Galanta

68

Závadský Filip

Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina

65

Varsányiová Ivana

Gymnázium J. Hronca, Bratislava

58

Baňárek Marek

Gymnázium L. Novomeského, Senica

55

Marosi Botond Maté

Gymnázium Hansa Selyeho, Komárno

55

Najlepší piati úspešní riešitelia finálového kola sa môžu zúčastniť Medzinárodnej olympiády z astronómie a astrofyziky (IOAA) v Poľsku. Miestom konania IOAA bude mesto Chorzów, kde sa stretnú všetky zúčastnené výpravy v dňoch 10. – 20. augusta 2023.

Finále AO už tradične finančne aj personálne zabezpečuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove a Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV.

Hurbanovo, 17.5. 2023

RNDr. Ladislav Hric, CSc.
predseda AO na Slovensku