Medzinárodné astronomické súťaže pre mládež

Európska asociácia pre vzdelávanie v astronómii (EAAE) organizuje pre mládež dve medzinárodné súťaže  s astronomickou tematikou: Dotkni sa hviezdy Vesmírne umenie.

EAAE v spolupráci s Európskym južným observatóriom (ESO) organizuje už 16. ročník astronomickej súťaže Dotkni sa hviezdy (Catch a Star) pre študentov európskych stredných škôl.

Hlavnou myšlienkou súťaže je povzbudiť študentov k tímovej práci a zároveň im dať možnosť naučiť sa niečo nové o astronómii skúmaním informácií o astronomických objektoch. Cieľom tejto súťaže je stimulovať kreativitu a samostatnú prácu študentov, posilniť a rozšíriť ich astronomické vedomosti a zručnosti a podporiť zavádzanie informačných technológií do vyučovacieho procesu.

Tento rok sa bude súťažiť v dvoch kategóriách. V prvej – tradičnej kategórii bude úlohou súťažiacich pripraviť projekt na ľubovoľnú astronomickú tému, ktorý nebude presahovať 5000 slov v PDF formáte. Novinkou je druhá kategória, v ktorej je úlohou vytvoriť krátke astronomické video, alebo animáciu, ktorého dĺžka nepresiahne 5 minút. Prihlásený tím môže mať najviac štyroch súťažiacich a jedného lídra, ktorým je zvyčajne učiteľ. Pre detailné informácie navštívte sekciu Požiadavky na stránke súťaže.

Autori najlepších projektov a videí získajú špeciálne ceny od ESO a budú sa spolupodieľať na videokonferencii s profesionálnymi astronómami z ESO a iných európskych observatórií. Ako minulý rok, vyhlásenie a prezentácia najlepších projektov sa uskutoční počas záverečnej konferencie. Vyhlásené budú aj dve špeciálne ceny – pre najlepší projekt najmladšieho tímu a cena pre najlepší mimoeurópsky projekt.

Svoje projekty a videá v anglickom jazyku môžete posielať najneskôr do 31. marca 2023.

 

S novým rokom vyhlásila EAAE výzvu na účasť v súťaži Vesmírne umenie (Space Art) 2023. Súťaž odštartovala 1. januára 2023termín odovzdania prác je 31. marec 2023.

Koordinátori súťaže, tak ako aj celý výkonný výbor EAAE, pozývajú učiteľov a ich žiakov, rodičov a ich deti, ale aj jednotlivých študentov, aby sa zúčastnili novej výzvy EAAE pre tento rok, ktorou je súťaž Vesmírne umenie. Organizátori sa tešia na všetky práce súťažiacich, pričom dúfajú, že tento projekt bude mať medzi oslovenými aspoň takú odozvu ako minulý rok a súťaže sa zúčastní čo možno najviac súťažiacich.

Súťaž je určená pre žiakov od 6 rokov. Cieľom je povzbudiť žiakov ku kreativite a samostatnej práci a tiež rozšíriť ich astronomické vedomosti. Umenie je tiež výborným prostriedkom, ako tieto ciele dosiahnuť. Úlohou žiakov je namaľovať, alebo odfotografovať (prípadne použiť kombinovanú techniku) ich obľúbený astronomický objekt a odoslať ho ako obrázok vo formáte .jpg, .gif, alebo .png , nie väčší ako 1 Mb.

Víťazi v jednotlivých kategóriách budú vyhlásení 22. apríla 2023 pri príležitosti Dňa Zeme. ESO pre víťazov pripravilo pekné ceny. Všetky dôležité informácie a pravidlá možno nájsť na stránke súťaže.