Medzinárodné súťaže s astronomickou tematikou

Európska asociácia pre vzdelávanie v astronómii (EAAE) organizuje dve medzinárodné súťaže s astronomickou tematikou: Dotkni sa hviezdy a Vesmírne umenie.

Dotkni sa hviezdy

Skupiny maximálne troch študentov spolu s konzultantom môžu zaslať referát na astronomickú tému podľa vlastného výberu a vyhrať ceny, ktoré poskytlo Európske južné observatórium (ESO). Referáty by mali vychádzať z vlastného projektu, mať približne 10 strán (asi 5 000 slov) vrátane obrázkov a použitej literatúry a musia byť napísané v angličtine.

Uzávierka prihlášok je 28. februára 2022 a víťazi budú vyhlásení počas online konferencie 20. marca 2022.

Všetky informácie sú podrobne dostupné na webovej stránke EAAE: https://eaae-astronomy.org/catch-a-star/how-to-participate.

Vesmírne umenie

Cieľom súťaže Vesmírne umenie je, aby si súťažiaci osvojili astronomické poznatky a rozvíjali svoju kreativitu.  Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci vo veku 6 až 10 a 11 až 14 rokov.

Úlohou je vybrať si nejaký nebeský objekt alebo jav, vyhľadať ho na oblohe, získať o ňom informácie v knihách alebo na internete a následne ho nakresliť alebo zaznamenať pomocou fotografie alebo kombinovanou technikou. Príspevky následne zašlú učitelia organizátorom súťaže v digitálnom formáte.

Víťazi získajú ceny, ktoré poskytne Európske južné observatórium (ESO). Uzávierka prihlášok je 31. marca 2022 a víťazi budú vyhlásení 22. apríla 2022 v rámci Dňa Zeme.

Podrobné informácie sú dostupné na webovej stránke EAAE https://eaae-astronomy.org/space-art.